Vores arbejdsmiljøpolitik

KCP prioriterer arbejdsmiljø højt. Opgaver planlægges og udføres under hensyntagen til medarbejderne, arbejdsmiljøet og omgivelserne.

Vi overholder arbejdsmiljøloven

  • Vi forpligter os til at overholde gældende love og andre relevante krav og vi vil sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle vores medarbejdere.
  • Vi planlægger arbejdet omhyggeligt.
  • Vi anser god planlægning og omhyggelig forberedelse som medvirkende forudsætning, for et godt arbejdsmiljø. Vi tænker arbejdsmiljømæssige aspekter ind i alle faser af de opgaver vi løser.
  • Vi forbedrer løbende arbejdsmiljøet og øger vores fokus på bæredygtighed.
  • Vi forpligter os til løbende at forbedre arbejdsmiljøet og forventer, at alle medarbejdere tager ansvar og lære af egne, og andres erfaringer. I det daglige arbejde, har vi fokus på udvikling af vores arbejdsmiljø.
  • Vi har alle et ansvar for arbejdsmiljøet.
  • Alle medarbejdere er forpligtet til at være bevidste om eget og kollegers arbejdsmiljø og gribe ind, hvis de konstaterer kritisable forhold.